Hotels te Afhankelijk van Boekingsites?

Nu hotels te maken krijgen met steeds meer stringente voorwaarden om samen te (blijven) werken met boekingsites, lijkt het erop dat hotels te afhankelijk zijn geworden van deze sites. De onderhandelingspositie van succesvolle boekingsites is zo ontzettend sterk dat veel hotels geen andere keuze hebben dan deze nieuwe voorwaarden te accepteren. Er kan dan ook afgevraagd worden of er nog sprake is van een gezonde relatie tussen de twee partijen. Hoe is deze situatie ontstaan?

25 Hotel Marketing Tips voor 2011

In dit artikel leest u 25 hotel marketing tips voor het nieuwe jaar. Natuurlijk is er veel aandacht voor internet marketing. Maar hotels moeten zich nu ook meer dan ooit concentreren op de basis van marketing. Hoe kan je waarde bieden aan de gasten? De afgelopen jaren is er te veel geconcurreerd op prijs en lijkt de relatie tussen hotels en boekingsites uit balans te zijn geraakt. In 2011 zullen hotels voornamelijk gefocust zijn op het stimuleren van directe reserveringen.

Tip: Extra Omzet genereren met Gratis WiFi

In een eerder artikel werden verschillende baten- en kostenposten bij het switchen naar gratis WiFi besproken. Door het gratis aanbieden van WiFi wordt omzet misgelopen van gasten die bereid waren geweest er voor te betalen. Hotels kunnen echter ook een ander verdienmodel gebruiken voor het aanbieden van wifi.

Te veel focus op Bezettingsgraad

Het valt op dat veel hotelmanagers en hospitality-consultants de ‘bezettingsgraad’ als het belangrijkste cijfer zien voor het meten van succes. Zowel bezettingsgraad als kamerprijs zijn interessante factoren om het succes te analyseren, maar het is juist de interactie tussen deze twee variabelen die het belangrijkst is: REVPAR.

Richtlijnen voor Loyaliteitsprogramma’s (deel 2)

Recent is een wetenschappelijk rapport verschenen met richtlijnen voor een succesvol loyaliteitsprogramma voor hotels. De onderzoekers hebben deze richtlijnen onder meer gebaseerd op theorieën over consumentengedrag.

Richtlijnen voor Loyaliteitsprogramma’s

Recent is een wetenschappelijk rapport verschenen met richtlijnen voor een succesvol loyaliteitsprogramma voor hotels. De onderzoekers hebben deze richtlijnen onder meer gebaseerd op theorieën over consumenten-gedrag. In dit artikel leest u de eerste 5 richtlijnen.

Creatieve Samenwerkingen voor Hotels

Hoteliers zullen creatief moeten denken als de reguliere sales‐ en marketingkanalen niet genoeg klanten opleveren. Een aantal bijzondere vormen van samenwerking zullen in dit artikel kort worden aangestipt. Behandeld worden partnerprogramma's, samenwerkingen met leveranciers, evenementen en reisgidsen.

Valkuilen voor Prijsverlagingen

Het verlagen van kamerprijzen tijdens een recessie, is voor de meeste hoteliers de meest voor de hand liggende optie om lege kamers te vullen. In het verlagen van prijzen zitten echter wel een aantal valkuilen.

Reacties van Concurrenten op Prijsverlagingen

Tegenwoordig is het makkelijk om de kamerprijzen van concurrenten en de veranderingen daarin op internet te volgen. Hoteliers zijn dus goed geïnformeerd en kunnen hierdoor onmiddellijk reageren op prijsveranderingen bij concurrenten.

Prijsdoelen

Een onderneming laat haar keuze voor een bepaalde strategie onder meer afhangen van het doel dat zij wil bereiken. In de literatuur worden dan ook verschillende prijsdoelen besproken. De meeste ondernemingen zullen een prijs willen hanteren waar de winst maximaal is...